Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Virelic - Ứng dụng hướng dẫn viên du lịch ảo cho chuyến đi du lịch của bạn.

Các Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng di động ("Ứng dụng"), trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là "Dịch vụ") của Virelic.


Chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách tải xuống ứng dụng hoặc quyền truy cập khác hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản dưới đây. Vui lòng đọc tất cả các điều khoản trước khi bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào, vui lòng cho chúng tôi biết. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản dưới đây, bạn có thể không sử dụng Dịch vụ.

Các thay đổi đối với các Điều khoản này


Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này theo thời gian. Ví dụ: chúng tôi có thể cần thay đổi các Điều khoản này nếu chúng tôi giới thiệu một tính năng mới. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm một tuyên bố được xuất bản vào trang chủ của chúng tôi hoặc gửi thông báo qua email). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ các Điều khoản này để luôn được cập nhật về các hoạt động của chúng tôi.

Bất cứ khi nào chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, chúng sẽ có hiệu lực khi các Điều khoản sửa đổi được đăng trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các Điều khoản sửa đổi được đăng, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đối với các Điều khoản này.

Chính sách bảo mật


Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về người dùng Dịch vụ, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Dịch vụ Mô tả


Dịch vụ cho phép người dùng tham quan và khám phá các địa điểm ở một số thành phố nhất định bằng cách sử dụng các câu chuyện, hướng dẫn bằng âm thanh và hỗ trợ tìm kiếm hướng dẫn địa phương thông qua vị trí của người dùng.

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Ứng dụng của mình. Virelic không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiết bị nào bạn có thể sử dụng để truy cập Ứng dụng (bao gồm bất kỳ nút tai, tai nghe hoặc bất kỳ thiết bị nghe nào khác hoặc bất kỳ thiết bị di động nào hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được sử dụng để truy cập Dịch vụ). Ngoài ra, Virelic không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì bạn có thể gặp phải khi sử dụng Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mối nguy vật lý, giao thông và những nguy cơ khác). Theo đó, bạn phải thận trọng khi sử dụng Ứng dụng - Luôn nhận thức đầy đủ về môi trường xung quanh bạn mọi lúc khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi.

Tạo tài khoản


Khi bạn tạo một tài khoản, bạn phải duy trì bảo mật mật khẩu của mình và chịu mọi rủi ro rằng ai đó có thể truy cập vào tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt. Bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng tất cả thông tin bạn cung cấp liên quan đến tài khoản của bạn là chính xác, trung thực, cập nhật và đầy đủ. Virelic có quyền từ chối bất kỳ tài khoản nào theo quyết định của chúng tôi.

Quyền sử dụng dịch vụ.


Với điều kiện bạn hoàn toàn tuân thủ các Điều khoản này, Virelic cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho giao dịch cá nhân, không thể chuyển nhượng của riêng bạn. Tuy nhiên, Ứng dụng chỉ có thể được sử dụng trên các thiết bị di động mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Các điều khoản của giấy phép này cũng sẽ chi phối mọi nâng cấp do Virelic cung cấp thay thế và / hoặc bổ sung cho Ứng dụng gốc, trừ khi việc nâng cấp đi kèm với một giấy phép riêng, trong trường hợp có các điều khoản của giấy phép. điều đó sẽ chi phối.

Trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng, bạn không được (a) sửa đổi, tiết lộ, thay đổi, dịch hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ, (b) giấy phép, cấp phép lại, bán lại, phân phối, cho thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc nếu không, hủy bỏ Dịch vụ, (c) tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ dịch vụ thành phần phần mềm nào của Dịch vụ, (d) sao chép, đóng khung hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ, (e) can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ, hoặc (f) cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của Dịch vụ.