Đội ngũ

United we stand, divided we fall

IMG_8371 2.jpg

​Nguyễn Minh Luân

Co-founder & General Manager

Chuyên môn Tiếp thị & Phân tích Thị trường

Vô địch trong cuộc thi Hackathon quốc tế "Reset 1010"

Đã có kinh nghiệm trong các dự án quốc tế

51868909_1004846823033961_13567450402688

Nguyễn Thành Nhân

​​Co-founder & Head of AI 

Chuyên môn Thị giác Máy tính

Kỹ sư phần mềm tại ZMP Việt Nam

Trợ lý nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện (MMLab), UIT

58376663_438418676916978_346362478041707

Nguyễn Đức Anh Vũ

​​Project Manager

Chuyên môn Khoa học Máy tính

Trợ lý Nghiên cứu về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên tại Đại học Bang Arkansas, Hoa Kỳ

Kỹ sư phần mềm tại Ritter Communications, Hoa Kỳ

IMG_20210314_102048.jpg

​Hồ Đắc Nguyên Minh 

Software Developer

Chuyên môn phát triển phần mềm

Image from iOS (1).jpg

Hoàng Nhật Minh 

Software Developer

Chuyên môn phát triển phần mềm

Image from iOS.jpg

​Phạm Minh Trang

​Operation Manager

Chuyên môn quản trị kinh doanh 

Giải thưởng đặc biệt của Bộ Giáo dục Thái Lan trong Triển lãm Quốc tế dành cho các Nhà phát minh Trẻ (IEYI) lần thứ 13 tại Nhật Bản